<

Stress och kortisol

arbetsbelastning arbetsrelaterad stress kortisol stress Mar 03, 2017

Att stress påverkar vår kropp, hjärna och immunsystem med olika stresshormoner är känt. Två stresshormoner är aktiva – adrenalin för kortvarig stress och kortisol vid längre tids stress. Kortisol är det hormon som påverkar vårt långtidsminne mest genom att skada ömtåliga celler i hippocampus – vår relästation för inlärning och långtidsminne.

Kortisol, depression och arbetsbelastning
Det finns några intressanta aspekter att ta upp i sammanhanget.  Det har visats en koppling mellan höga kortisolvärden och depression i arbetslivsstudier, men för några år sedan gjorde en dansk forskargrupp studier som visade att höga kortisolvärden är kopplade till hög arbetsbelastning – men inte nödvändigtvis till depression. Däremot uppvisade deprimerade arbetstagare att de upplevde sin arbetsbelastning som oöverstiglig.

I samma studie tittade man på vilka faktorer som bidrog till stress och det visade sig att inflytande över arbetssituationen bidrar med större positiv effekt än minskad arbetsbelastning. 

Det verkar även som att medarbetares upplevelse av rättvisa på arbetsplatsen har en större skyddande effekt mot arbetsorsakad depression än själva arbetsbelastningen. Forskaren Grynderup, Department of Clinical Medicine, Aarhus University, rekommenderade efter sina studier att en transparent organisationsstruktur och att bli bra behandlad av sin chef är troligen viktiga faktorer i det förebyggande arbetet mot psykosocial ohälsa på jobbet.

Gränslösa arbetsplatser
I mars 2015 intervjuades Aleksander Perski av Veckans affärer om de gränslösa arbetsplatserna. Det innebär att medarbetare kan bli kontaktade dygnet runt, alla dagar i veckan från arbetet. Särskilt unga medarbetare tenderar att ha svårt att veta när det är tillräckligt eller ”good enough” och gränsen mellan arbete och vila suddas ut med otillräcklig, regelbunden återhämtning. Tröttheten på arbetsplatser blir påtaglig med sämre prestationer med fler misstag blir följden.

Det verkar onekligen så att det behövs tydlighet, rättvisa, transparens, eget inflytande och bra relationer för att skydda mot psykosocial ohälsa på jobbet. Att strunta i tydlighet och transparens kan bli oerhört kostsamt för både individ, samhälle och arbetsplatsen (företaget).

Referenser:
Grynderup et al.Work-unit measures of organisational justice and risk of depression–a 2-year cohort study. Occupational Environmental Medicine, 2013 Jun;70(6):380-5. 

Grynderup et al. A two-year follow-up study of salivary cortisol concentration and the risk of depression. Psychoneuroendocrinology, 2013,  2013 Oct;38(10):2042-50.

Grynderup et al. A two-year follow-up study of risk of depression according to work-unit measures of psychological demands and decision latitude.Scandinavian Journal och Environment and health, 2012 Nov; 38(6): 527-36.

Boka chefshandledning eller coaching. 

Boka här