<

Ledarutveckling &  Coaching

Ledarutveckling är en avgörande process för att odla effektiva och dynamiska ledare inom alla typer av organisationer. Det handlar bland annat om att bygga starka kommunikationsfärdigheter. Effektiv kommunikation är ryggraden i ett starkt ledarskap och innebär mer än att bara överföra information. Det handlar om att kunna lyssna aktivt, ge konstruktiv feedback och kunna framföra sitt budskap på ett klart och övertygande sätt.

  • Är du ny i rollen som ledare?
  • Har svårt att få tiden att räcka till?
  • Känns kraven för höga så att jobbet inte är roligt länge? 
  • Behöver du uppleva större trygghet och slippa ta med dig jobbet hem? 
  • Hur kan du leda grupper där det finns okunskap eller bakomliggande konflikter?

Personlig utveckling - en central roll i din ledarutveckling

Ledarutveckling ger dig tid att reflektera och känna mer lugn i din ledarroll. Du får tid att reflektera över hur du kan förbereda dig inför svåra samtal och att driva utvecklingsarbete utifrån din och arbetsplatsens förutsättningar och behov. Du grundar ledarskapet i dig själv och blir mer autentisk och trovärdig istället för att efterlikna en kokbok i ledarskap. 

Dina kvaliteter och styrkor är det som ger dig, dina medarbetare och arbetsplatsen det bästa ledarskapet. 

 

Ledarutveckling ger dig:

  • ökad medvetenhet kring egna styrkor och arbetssätt
  • ökad förmåga att lösa problem genom minskad stress
  • ett hållbart arbetsliv med balans mellan arbete och fritid
  • arbetsglädje och tydligare rollmodell för dina medarbetare

Du som ledare är viktig för dina medarbetare och för att skapa hållbarhet för dig själv är tiden du tar för egen utveckling viktig för din hälsa och arbetsglädje. 

Det ska vara roligt att vara chef - investera i din roll som ledare och boka din ledarutveckling!

 

Kristina Bähr är chefshandledare, läkare och författare och arbetar i eget bolag, Exist Nu AB sedan 2010. Kristina har även en MBA från Edinburgh Business School. 

I chefshandledning och coaching träffar du mig för att få en lyssnande samtalspartner i de frågor du själv identifierat som utmaningar. Det kan handla om strategiska beslut, ekonomi eller personalfrågor – eller personliga ledarfrågor kring ledarroll, hantering av tid och personliga val. 

Boka tid på telefon 070-374 92 01 eller ett första samtal i min almanacka!

 Gäst i CoachMastery podden där vi pratar om Svåra samtal

 

Följ på LinkedIn

 

Boka tid för ett första samtal

Beställning av handledning till företag


Genom att beställa flera samtal till företaget samtidigt kan du erbjuda flera ledare och chefer handledning ifrån er "handledningspott". Det ger er företräde till handledning och garanterar en snabb hjälp till era chefer och ledare i företaget, när de behöver stöd i svåra situationer med medarbetare och i organisationsfrågor.

Du kan beställa 5, 10, 20 eller 50 handledningssamtal samtidigt och får en avräkning månadsvis av företagets användning.

Kontakta oss för offert

Forskargruppsledare, Karolinska Institutet

Det har varit otroligt lyxigt att ha en person utanför organisationen att prata med som jag inte behöver vara duktig inför. Jag har därför kunnat utmana mig själv och kunnat bottna i att jag är chef. Jag kan sätta ord på visioner och har fått ökat självförtroende. Jag har blivit bättre på att delegera och att ge andra mandat.

Avdelningschef, Karolinska Institutet

I rollen som avdelningschef har jag behövt hantera en medarbetare med högkonfliktbeteende. Med extern stöd har jag kunnat hitta en tydlighet i mitt ledarskap, som till slut ledde till att jag kunde kravställa medarbetarens beteende och ansvarstagande och vi kunde avsluta tjänsten. Insåg under handledningen att det startar med min egen tydlighet och trygghet som chef/ledare.