<

Psykisk hälsa i skolan

 

Psykisk hälsa i skolan

 

Kristina Bähr har skrivit boken Psykisk hälsa i skolan  och utbildar och föreläser för skolor, kommuner och elevhälsopersonal kring främjande elevhälsoarbete för att öka välbefinnande hos elever. 

Kristina har ett tydligt främjande perspektiv på arbetet i skolan och tar in ungas utveckling och vuxnas bemötande in i det kvalitativa kvalitetsarbetet. Med lång skolerfarenhet blandas fakta med praktiska erfarenheter för att öka kunskap om hur vuxna kan påverka barn och ungdomars psykiska hälsa i skolan. 

Skolan har en särställning för att skapa förutsättingar för goda livschanser och föreläsningen bygger på Kristinas bok med samma namn. 

På hemsidan finns även en kortversion av föreläsningen att beställa och se online. 

Föreläsningar kan ges på mellan 30 min och heldag. 

Efterfråga offert via mejl eller ett zoom möte

Boka ett samtal för offert

Psykisk hälsa i skolan. Främja, skydda och stärka.

 

Utgiven mars 2020.

Psykisk hälsa i skolan handlar om vad vi vuxna i skolan kan göra för att främja och stärka barns och ungas psykiska hälsa. Fokus ligger inte på ohälsa, beteendeproblem och diagnoser, utan på friskfaktorer.

Boken ger svar på frågor som:

  • Hur kan vi stärka alla elevers psykologiska motståndskraft mot psykisk ohälsa och hjälpa dem att förstå och hantera livets motgångar?
  • Anpassa lärmiljön och undervisningen för att ge alla elever en chans att må bra i skolan?
  • Bemöta elever som mår dåligt så att de känner sig sedda och lyssnade på?


Idag går mycket tid och kraft åt till att ge individuellt stöd till enskilda elever.

F.d. skolöverläkaren Kristina Bähr visar hur vi kan komma ifrån den situationen så att vi kan fokusera på vårt huvuduppdrag – att se till att alla elever lyckas i skolan. Hon beskriver ett förhållningssätt som kan ligga till grund för det hälsofrämjande arbetet och visar också genom konkreta råd och exempel var fokus bör ligga – vad vi ska göra och inte.

Psykisk hälsa i skolan riktar sig till lärare, elevhälsoteam, rektorer, skolhuvudmän och alla andra vuxna i skolan som vill främja barn och ungdomars psykiska hälsa – så att de får de bästa tänkbara förutsättningar att må bra i skolan och livet.  

Beställningslänk Natur & Kultur

Onlineföreläsning  

Är ni fler från din arbetsplats som vill se föreläsningen? 

Det går utmärkt att betala var för sig med kort på sidan - eller skicka ett mail till mig med fakturauppgifter (inkl referensnummer) och e-postadresser till de som vill gå kurs eller föreläsning. Då kommer inloggning till er deltagare och faktura skickas till arbetsgivaren. 

Mail: kristina (at) exist.se