<

Privat  Coaching

Privat coaching är hjälpsamt i  situationer där privatliv och arbetsliv skaver och du står i vägskäl där du behöver verktyg för personlig utveckling. Det kan handla om att du fastnat i mönster som inte gagnar dig eller kanske behöver förändra din självbild och självkänsla.

  • Kanske står du i ett vägval kring fortsatt karriär eller utbildning?
  • Har svårt att få tiden att räcka till?
  • Har du fastnat i negativa tankebanor kring dig själv och din roll som förälder eller partner? 
  • Behöver du uppleva större trygghet i dig själv?

 

Privat coaching kan ge dig utveckling och mod att ta dig framåt

Privat coaching kan hjälpa dig att hitta mer lugn och harmoni. Du får tid att reflektera över dina val och dina behov. 

Du får också stöd i att se dina kvaliteter och styrkor och kanske hitta din egen "inre röst". 

 

Coaching ger dig:

  • ökad medvetenhet kring egna styrkor och förmågor
  • ökad förmåga att lösa problem genom minskad stress
  • ett hållbart liv med balans mellan arbete och fritid

Ge dig möjlighet och tid att reflektera tillsammans med någon som kan se dig utifrån och stötta dig i din väg framåt.  

Kristina Bähr är chefshandledare, läkare och författare och arbetar i eget bolag, Exist Nu AB sedan 2010. Kristina har även en MBA från Edinburgh Business School. 

coaching träffar du mig för att få en lyssnande samtalspartner i de frågor du själv identifierat som utmaningar. 

Boka tid på telefon 070-374 92 01 eller ett första samtal i min almanacka!

 

Följ på LinkedIn

 

Boka tid för ett första samtal

Forskargruppsledare, Karolinska Institutet

Det har varit otroligt lyxigt att ha en person utanför organisationen att prata med som jag inte behöver vara duktig inför. Jag har därför kunnat utmana mig själv och kunnat bottna i att jag är chef. Jag kan sätta ord på visioner och har fått ökat självförtroende. Jag har blivit bättre på att delegera och att ge andra mandat.

Avdelningschef, Karolinska Institutet

I rollen som avdelningschef har jag behövt hantera en medarbetare med högkonfliktbeteende. Med extern stöd har jag kunnat hitta en tydlighet i mitt ledarskap, som till slut ledde till att jag kunde kravställa medarbetarens beteende och ansvarstagande och vi kunde avsluta tjänsten. Insåg under handledningen att det startar med min egen tydlighet och trygghet som chef/ledare.