Resiliens

 

Resiliens

Resiliens är en samling egenskaper som gör att det är lättare att få tillbaka sin förmåga efter motgångar och att hantera hinder. 

Vill du lära dig mer om resiliens? 

  1. Gå onlinekurs här
  2. Boka föreläsning på mejl eller telefon
  3. Beställ boken Resiliens i skolan 

Vad är resiliens? 

Resiliens handlar om att träna förmågor inom sex områden; 

  • Emotionell intelligens
  • Impulskontroll
  • Optimistiskt tänkande
  • Flexibelt och realistiskt tänkande
  • Självkännedom
  • Relationsförmågor (ge omtanke och be om hjälp)

Forskning kring resiliens visar att de här förmågorna går att träna för att öka sitt välbefinnande. 

Kristina Bähr har skrivit boken Resiliens i skolan. Främja och träna välbefinnande (2022) som innehåller ett treårigt träningsprogram för skolelever. 

Kristina har skapat en grundkurs online i resiliens på hemsidan och föreläser om resiliens på skolor, konferenser och arbetsplatser.

 

Förbeställ boken Resilient ledare (2023, liber AB) om hur du som ledare kan öka din egen resiliens och sedan stötta andra på jobbet till resiliens. 

Resiliens i skolan. Att främja och träna välbefinnande.

Resiliens handlar om förmågan att hantera förändringar, motgångar och kriser, att återfå balansen i tillvaron och kunna fortsätta utvecklas och må bra. Förmågan är högaktuell i en tid av snabb förändring och den går att träna. I Resiliens i skolan  Att främja och träna välbefinnande presenteras ett treårigt program som visar hur det kan gå till i skolan.

Att kunna skapa och behålla relationer, planera, lyssna och samtidigt våga stå upp för sig själv är centralt för att klara utmanande omständigheter. I de skolor där resiliensträning har genomförts har välmåendet ökat och studieresultaten förbättrats. Här beskrivs konkreta modeller, metoder och övningar för att stödja utvecklingen av empati, känsloreglering, planeringsförmåga och goda sociala relationer. Alla elever gynnas av träningen, men främst elever med riskfaktorer, som psykosocial utsatthet och skolsvårigheter med risk för skolfrånvaro.

Arbetet med resiliens är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Ämnet kan också kopplas till kropp och hälsa, identitet och livsfrågor, etik och vad ett bra liv är. Resiliens i skolan  Att främja och träna välbefinnande vänder sig till alla lärare, specialpedagoger och elevhälsoteam i grundskola och gymnasium som önskar baskunskaper om resiliens tillsammans med konkreta verktyg för att främja och träna psykiskt välbefinnande.

Beställningslänk Natur & Kultur

Beställ kurs direkt på sidan eller på faktura?  

Är ni fler från din arbetsplats som vill gå kurser hos mig? 

Det går utmärkt att betala var för sig med kort på sidan - eller skicka ett mail till mig med fakturauppgifter (inkl referensnummer) och e-postadresser till de som vill gå kurs eller föreläsning. Då kommer inloggning till er deltagare och faktura skickas till arbetsgivaren. 

Mail: kristina (at) exist.se