<

 Resiliens

Resiliens är en samling förmågor och egenskaper som gör att det är lättare att få tillbaka sin förmåga efter motgångar och hantera hinder flexibelt och effektivt. 

 

Vad är resiliens? 

Resiliens handlar om att träna förmågor inom sex områden; 

 • Emotionell intelligens
 • Impulskontroll
 • Optimistiskt tänkande
 • Flexibelt och realistiskt tänkande
 • Självkännedom
 • Relationsförmågor (ge omtanke och be om hjälp)

Forskning kring resiliens visar att de här förmågorna går att träna för att öka sitt välbefinnande. 

 

Resiliens i skolan 

Kristina Bähr har skrivit boken Resiliens i skolan. Främja och träna välbefinnande (2022) som innehåller ett treårigt träningsprogram för skolelever. 

 

Resilient ledare

Boken Resilient ledare handlar om hur ledare kan stärka sin förmåga till resiliens för att möta motgångar och belastning i sin vardag.

Beställ boken Resilient ledare (2023, liber AB) om hur du som ledare kan öka din egen resiliens och sedan stötta andra på jobbet till resiliens. 

 

Vill du lära dig mer om resiliens? 

Kristina har skapat en grundkurs online i resiliens på hemsidan och föreläser om resiliens på skolor, konferenser och arbetsplatser.

 1. Gå grundkurs online (skolpersonal) om resiliens här.
 2. Resiliens på jobbet - medlemsportal och utbildning. (Läs mer nedan)
 3. Resilient ledare - medlemsportal för att utveckla resiliens för dig själv, dina medarbetare och organisationen.
 4. Boka föreläsning på mejl eller telefon
 5. Beställ boken Resiliens i skolan 
 6. Beställ boken Resilient ledare

Resilient ledare: Träna förmågan att möta motgångar och andra påfrestningar

Som chef möter du ibland utmaningar – det kan vara allt från omorganisationer och uppsägningar till konflikter mellan kollegor och samarbetsproblem i teamet. Kanske blir du själv kritiserad i ditt ledarskap eller tvivlar på din förmåga. Den här boken visar hur du kan stärka din resiliens – det vill säga din förmåga att hantera vardagens svårigheter, både på jobbet och privat.

Kristina Bähr beskriver här några centrala förmågor som medvetet kan tränas upp för att lättare hantera kriser, förändringar, motgångar och andra svårigheter. Det handlar om att lära sig undvika de vanligaste tankefällorna och medvetet söka fler perspektiv. Men också om att lära sig reglera sina känslor och ta hand om sig själv (självomsorg). Genom övning inom en handfull nyckelområden kan motståndskraft och anpassningsförmåga stärkas. Då blir det lättare att möta vardagens utmaningar – och lättare att resa sig upp om livet har knockat dig.

Boken visar också hur du som chef eller ledare kan skapa förutsättningar för dina medarbetare att stärka sin egen resiliens. Det handlar både om att arbeta för en psykologiskt trygg kultur och sund arbetsmiljö och om hur du bemöter dem som behöver ditt stöd.

 

Beställ här

Resiliens i skolan. Att främja och träna välbefinnande.

Resiliens handlar om förmågan att hantera förändringar, motgångar och kriser, att återfå balansen i tillvaron och kunna fortsätta utvecklas och må bra. Förmågan är högaktuell i en tid av snabb förändring och den går att träna. I Resiliens i skolan  Att främja och träna välbefinnande presenteras ett treårigt program som visar hur det kan gå till i skolan.

Att kunna skapa och behålla relationer, planera, lyssna och samtidigt våga stå upp för sig själv är centralt för att klara utmanande omständigheter. I de skolor där resiliensträning har genomförts har välmåendet ökat och studieresultaten förbättrats. Här beskrivs konkreta modeller, metoder och övningar för att stödja utvecklingen av empati, känsloreglering, planeringsförmåga och goda sociala relationer. Alla elever gynnas av träningen, men främst elever med riskfaktorer, som psykosocial utsatthet och skolsvårigheter med risk för skolfrånvaro.

Arbetet med resiliens är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Ämnet kan också kopplas till kropp och hälsa, identitet och livsfrågor, etik och vad ett bra liv är. Resiliens i skolan  Att främja och träna välbefinnande vänder sig till alla lärare, specialpedagoger och elevhälsoteam i grundskola och gymnasium som önskar baskunskaper om resiliens tillsammans med konkreta verktyg för att främja och träna psykiskt välbefinnande.

 

Beställ här

Beställ kurs direkt på sidan eller på faktura?  

Är ni fler från din arbetsplats som vill gå kurser hos mig? 

Det går utmärkt att betala var för sig med kort på sidan - eller skicka ett mail till mig med fakturauppgifter (inkl referensnummer) och e-postadresser till de som vill gå kurs eller föreläsning. Då kommer inloggning till er deltagare och faktura skickas till arbetsgivaren. 

Mail: kristina (at) exist.se