Kristina Bähr 

Ägare och grundare av Exist Nu AB sedan 2010. 

Barnläkare (2008) och professionell certifierad coach (PCC) och coachande handledare. Kristina har arbetat med chefscoaching och handledning sedan 2010 och har innan dess lång erfarenhet av fackligt arbete med förhandlingar och personärenden.

Ledord:

  • Ansvar
  • Mod
  • Medvetenhet
  • Mänskliga möten

Exist Nu AB arbetar med människan i fokus och kombinerar neurovetenskap, ledarskap, organisation och kunskap om beteendeförändringar för att optimera förutsättningarna för utveckling.

Mer om Kristina

Executive MBA augusti 2021 via Edinburgh Business School. Inriktning influence och negotiation förutom de obligatoriska kurser som ingår. 

Certifierad styrelseledamot, Rätt fokus i styrelsearbetet, Styrelseakademin 2020

Flitigt anlitad föreläsare inom arbetsliv och skola i ämnen som rör stress, hjärnans utveckling och hälsa, psykisk hälsa och välbefinnande. 

Författare till böckerna:

Utbildad instruktör för Första Hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) för vuxna och unga. 

Kontakta Kristina via mail

Kristina Bähr

Nyheter från Kristina Bähr  Exist Nu AB

Vi skickar nyhetsbrev max en gång i månaden till din e-post.