<

Chefshandledning &  Coaching

 

Oavsett om du är ny som ledare eller en erfaren chef kan du hamna i situationer när du behöver en extern samtalspartner som lyssnar, stöttar och utmanar dig att tänka i fler perspektiv för att lösa de utmaningar du står inför. Det kan handla om medarbetarkonflikter, kulturarbete, enskilda konflikthärdar i grupper eller mobbing. 
 

Andra vanliga områden handlar om att tiden inte räcker till längre, därför att uppdrag fyllts på snabbare än uppdrag avslutats. Ibland handlar det om prioriteringar eller om självförtroendet, som fått sig en törn i en konflikt eller återkoppling. 

 

Boka tid för ett första samtal

Kristina har handlett och coachat chefer i näringslivet, non-profitorganisationer, skola och sjukvård, akademiska ledare och chefer för forskning & utbildning sedan 2010. Under 2023-24 kommer Kristina ansöka om Master Certifiering (MCC) vilket är möjligt efter lång erfarenhet och över 2500 timmars arbete med klienter.

Kristina Bähr är chefshandledare, läkare och författare och arbetar i eget bolag, Exist Nu AB sedan 2010. Kristina har även en MBA från Edinburgh Business School. 

I chefshandledning och coaching träffar du mig för att få en lyssnande samtalspartner i de frågor du själv identifierat som utmaningar. Det kan handla om strategiska beslut, ekonomi eller personalfrågor – eller personliga ledarfrågor kring ledarroll, hantering av tid och personliga val. 

Boka tid på telefon 070-374 92 01 eller ett första samtal i min almanacka!

Gäst i CoachMastery podden där vi pratar om Svåra samtal

Följ Kristina på LinkedIn

 

Beställning av handledning till företag


Genom att beställa flera samtal till företaget samtidigt kan du erbjuda flera ledare och chefer handledning ifrån er "handledningspott". Det ger er företräde till handledning och garanterar en snabb hjälp till era chefer och ledare i företaget, när de behöver stöd i svåra situationer med medarbetare och i organisationsfrågor.

Du kan beställa 5, 10, 20 eller 50 handledningssamtal samtidigt och får en avräkning månadsvis av er användning.

Kontakta oss för offert

Forskargruppsledare, Karolinska Institutet

Det har varit otroligt lyxigt att ha en person utanför organisationen att prata med som jag inte behöver vara duktig inför. Jag har därför kunnat utmana mig själv och kunnat bottna i att jag är chef. Jag kan sätta ord på visioner och har fått ökat självförtroende. Jag har blivit bättre på att delegera och att ge andra mandat.

Avdelningschef, Karolinska Institutet

I rollen som avdelningschef har jag behövt hantera en medarbetare med högkonfliktbeteende. Med extern stöd har jag kunnat hitta en tydlighet i mitt ledarskap, som till slut ledde till att jag kunde kravställa medarbetarens beteende och ansvarstagande och vi kunde avsluta tjänsten. Insåg under handledningen att det startar med min egen tydlighet och trygghet som chef/ledare.