<

#142 Kvinnor, män och minnesfunktioner - Professor Agneta Herlitz

I det här avsnittet berättar professor Agneta Herlitz om spännande skillnader mellan kvinnor och män i deras minnesfunktioner. Det finns skillnader i hur kvinnor och män lagrar minnen av  episodisk karaktär och semantisk karaktär.  Agneta Herlitz är professor vid Karolinska Institutet. 

Vad episodiska minnen och semantiska minnen när berättar Agneta om i Hjärnpodden.

Vi pratar även en del om de skillnader som finns i intressen mellan kvinnor och män och hur det möjligen kan påverka hur lätt vi har att lära oss liknande saker. 

Vill du ha kontakt med Kristina mailar du lättast till [email protected] eller går in på hemsidan https://www.kristinabahr.se

Alla avsnitt av Hjärnpodden hittar du på http://hjarnpodden.se

Där finns alla publicerade avsnitt att lyssna på - med prenumeration.