<

Självmedvetenhet och känsla av sammanhang

behov metakognition resiliens resilient ledare självmedvetenhet självreflektion Jan 28, 2024
Metacognition -självreflektion

För drygt 25 år sedan, när jag pluggade medicin på läkarprogrammet, var jag intresserad av att forska på medvetandet och självmedvetenhet. Jag minns inte vem jag frågade om råd om hur det skulle kunna se ut - men minns mycket väl svaret - att det skulle jag låta bli om jag skulle förbli trovärdig och behålla mitt anseende som läkare. 

Så här i efterhand är det spännande att se hur forskningen kring vårt medvetande, självmedvetande (metakognition) utvecklats sedan dess, och hur kunskap kring medvetandet, självmedvetenhet och självreglering (av tankar och emotioner) i allra högsta grad verkar sammanfogas i ny kunskap kring långvarigt välbefinnande, hälsa, resiliens och känsla av mening och sammanhang. 

Jag förundras över hur intresset kring medvetande har fortsatt gäcka under åren och att jag sökt och hittat vägar för att utveckla mitt eget medvetande, fått ökad emotionell reglering och på så sätt också kunna bidra till andras medvetna utveckling. Ett exempel är när någon jag pratar med blir mycket upprörd så är det som att kunna se situationen utifrån och för vad det är - och analysera vad som är vad blir lättare.

En väg att öka sin självmedvetenhet är att vara närvarande i stunden. Att full engageras i samtalet med den du pratar med och samtidigt sätta egna tankar och emotioner på paus - eller åtminstone reglera uttrycket av emotioner och känslor som uppstår under samtalet och förstå att det handlar om "mig". Det är förutsättningen för att fullt kunna lyssna på "dig". 

Många års träning tillsammans med barnpatienter gav mig insikt i att när jag inte förmår att vara fullt närvarande - så kommer barnet inte heller gå med på att öppna munnen eller låta mig undersöka lätt och smidigt (som ofta behövs i vården). En insikt jag fått med tiden är att vuxna bär på samma längtan efter samma närvaro med såväl partner och vänner, som arbetskollegor och sin chef. Jag tror därför att medveten närvaro är ett djupt mänskligt behov, som ofta åsidosätts till förmån för måsten, snabba lösningar och checklistor. 

Tänk bara hur ett vanligt medarbetarsamtal skulle upplevas om det skedde utan en lista som ska prickas av och istället med djupt lyssnande på utifrån våra behov, utmaningar och önskan att bli tagna i anspråk i arbetslivet?

Mitt behov av självmedvetenhet och närvaro har blivit mitt arbete, fast på ett sätt jag inte räknade med från början. Ibland tänker jag att det alltid är i återblickande av livet vi kan se hur brytpunkter, val och intressen präglat dit vi kom. Därför tror jag att det är viktigt att fånga upp drivkrafter, den egna rösten och vara anpassningsbar (resilient) när vi behöver. Då blir det lättare att hitta vägen framåt när livet överraskar och händer. 

Mer om resiliens kan du läsa om i boken Resilient ledare: träna förmågan att möta motgångar och andra påfrestningar utgiven av Liber AB 2023. 

Boka chefshandledning eller coaching. 

Boka här