<

Prokrastinering - ovanan att skjuta upp

Jan 07, 2018

Hur kommer det sig att vi människor prokastinerar när vi ska göra något ansträngande och svårt?

Det visar sig att vi människor har ett inbyggt system av motvilja när vi ska göra något jobbigt och det skapar aktivitet i i hjärnbarkens inre delar (insula) av obehag, som driver emotioner som driver ett beteende av undvikande. Vi vill hellre göra något roligare och väljer att titta på sociala medier, titta på e-posten eller städa kylskåpet – vad som helst med en säker belöning.

I en rolig studie om matematik-ångest visar det sig att förväntans-oro gör att  smärtbanorna i hjärnan aktiveras. När man väl börjar med uppgiften tar det oftast mycket mindre tid än vad man förväntat sig. En rekommendation för att klara att komma igång är att bestämma sig för att arbeta i 25 min minuter, exempelvis med en app som heter Pomodoro (italienska för tomat, som beskriver en äggklocka som ser ut som en tomat). De bygger på att man ställer in ett arbetspass på 25 minuter och därefter en kort eller lång vila efteråt. Det är förvånande hur mycket man kan hinna på ostörda 25 minuter om man bestämmer sig för att behålla fokus.

Så sammanfattningsvis är prokastinering ett undvikande till följd av emotionellt obehag för att det är ”svårt”, jobbigt eller kanske en känsla av besvär, men vi kan självreglera det genom att bestämma oss för att börja.

Referenser:

When Math Hurts: Math Anxiety Predicts Pain Network Activation in Anticipation of Doing Math

Boka chefshandledning eller coaching. 

Boka här