<

Ledarskapets inre kompass

autenticitet behov exist nu ab inre kompass kristinabähr reflektionstid resilient ledare självmedvetenhet värderingar Oct 17, 2022
Compass of integrity

Att vara ledare - både formell och informell ledare - handlar om att få med sig andra i en riktning, mot ett mål. Det handlar om att stå upp för värden och ramar som skapar god växtmån för lärande och utveckling av det som behöver hända.

För att kunna navigera i ett landskap med olika agendor och drivkrafter behöver en ledare vara oberoende och djupt förankrad i sig själv - med självkännedom och förmåga att reflektera kring sig själv och andra. Att förstå sina egna (emotionella) signaler och tolka dem rätt kan vara avgörande för att fånga uppseglande konflikter och att avvärja problem i tid. Det brukar kallas emotionell intelligens. 

I alla möten med ledare genom åren ser jag hur ledare till vardags behöver stämma sitt inre instrument och bli medvetna om sina egna värderingar, drivkrafter, behov och förmågor för att kunna bli tydligare i relation till sina medarbetares värderingar, drivkrafter, behov och förmågor. En del gör det regelbundet genom att avsätta reflektionstid - på egen hand eller tillsammans med andra. Det handlar om att skapa förutsättningar för omsorg för sig själv. 

Som sig själv känner man andra, brukar man säga, och det är i allra högsta grad relevant i ledarskap. Att vara väl medveten om vad som motiverar och engagerar - men även dränerar oss, utmanar värderingar och påverkar beteenden -  möjliggör att hörsamma drivkrafter och utmaningar hos andra - även om de ser olika ut i sakfrågan. 

Jag brukar tänka att en ledare behöver ett inre riktning som håller ledaren stadig - i sina egna och organisationens värderingar för att kunna ta ut riktningen mot målet. Om den inre kompassen saknas hos ledare riskerar människorna och organisationen driva löst ut på öppet hav, i godtycke eller orättvisa - även om det inte var tänkt så. För att bibehålla en upplevelse av rättvisa behövs därför ledare som har en inre kompass för vad som är rätt och fel.  

Kompassen kan bidra till att sprida värme (omtanke) och tydlighet (fasthet) till individer, teamet och organisationen. Det innebär också att stå stadigt när det blåser och stormar och ta ut och bibehålla riktningen i sina värderingar - även när det är obekvämt. Att bibehålla sitt varför, organisationens berättigande som organism bland andra företag förutsätter att vi kan hålla ihop uppgiften, uppdraget i riktningen. 

Samtidigt behövs en lyhördhet och anpassning för att människor, organisation och omgivningen förändras över tid och att det kommer innebära förändringar i det yttre. Regler kan behöva skrivas om, människor kan sluta och nya kan börja. Konflikter uppstår, människor blir sjuka eller arga och tappar fotfästet ibland. 

För att kunna korrigera människor i en organisation behövs en värdegrund, som förankrar ledarens beteenden i ryggraden, så att inte enskilda konflikter kan få onödigt stora proportioner eller drabba enskilda i en snöbollseffekt. 

Kompassen skapar förutsättningar för integritet, respekt och kanske den viktigaste förmågan en ledare kan ha nämligen autenticitet - äkthet. Det gör en ledare mer oberoende andras åsikter och gillande för att bli älskad och accepterad och mer grundad i att göra det som är relevant för att komma vidare i uppgifter och relationer.

Autenticitet ökar tryggheten hos enskilda ledare (och mottagare) i de nödvändiga handlingar och samtal som behövs för att individer, team och organisation ska kunna växa och anta nya utmaningar. 

Hur tar du hand om din inre kompass? Hur kalibrerar du ditt handlande i relation till den i din vardag? 

Boka chefshandledning eller coaching. 

Boka här