<

#127 Vad engagerar oss mest i arbetslivet? Rikard Larsson

Engagemang på jobbet och för våra jobb är något som vi förutsätter, men en undersökning från Gallup 2013 visade att bara 16 % är engagerade på jobbet. Professor Rikard Larsson, Lunds Universitet med kollegor har undersökt hur engagemang är kopplat till fyra olika karriärsinriktningar. Du kan vara expert, arbeta linjärt, vara utvidgande eller episodiker i dina karriärsval. Vad det handlar om och hur man förhåller oss i de olika inriktingarna pratar vi om i detta avsnitt.

Vill du fördjupa dig mer i de här frågorna så finns hela undersökningen här: https://www.icloud.com/iclouddrive/07w7cRvBG8o54yFEnMyTUvo6w

Vill du ha kontakt med Kristina så mailar du [email protected]

Rikard Larsson finns på Decision Dynamics och Lunds Universitet.