<

#132 Mindfulness i ledarskapet - Margaretha Öström

I det här avsnittet pratar Kristina med Margaretha Öström, som har skrivit om hur mindfulness kan gagna ledarskap genom att på olika sätt påverka vår pannlob och självmedvetenhet. Att vara medvetet närvarande kan öka förmågan att fokusera på rätt saker, minska risk för att reaktioner på våra naturliga emotioner kommer i vägen för våra relationer och beslut.

Margarethas bok heter "Hållbar hjärna med mindfulness" och kom ut 2021.

Samtalet handlar en hel del om erfarenheterna av mindfulness, effekterna i kropp och hjärnan och hur det kan ge nytta för ledarskap. För att kontakta Kristina efter avsnittet mailar du som vanligt [email protected] eller kontaktar Kristina via hemsidan https://exist.se