<

#138 Positiva organisationskulturer och misstag

I det här avsnittet pratar vi om hur positiva organisationskulturer kan ha olika effekt på hur organisationerna och människor i organisationerna hanterar misstag. Dels kan organisationer berätta om känslorna det innebär att göra bra för kunder eller så kan man ha positiv syn på förmågor hos människor och i organisationen.

Mer om denna forskning berättar Jonas Dahl, doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm (SSE) och organisationskonsult och Andreas Werr, professor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Den här forskningen tangerar dynamiskt och statiskt mindset, och visar att ett statiskt mindes kan uppstå trots en positiv företagskultur.

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet maila till [email protected] eller kontakta via hemsidan https://exist.se

Alla tidigare avsnitt av Hjärnpodden finns på https://hjarnpodden.se