#141 Omdöme, mänsklighet och styrsystem - professor Jonna Bornemark

Gäst i avsnittet är Jonna Bornemark, professor i praktisk filosofi vid Södertörns högskola. Jonna är även författare till böckerna "Det omätbaras renässans" (2018) och "Horisonten finns alltid kvar (2020). 

I avsnittet pratar vi om hur omdömet är en mänsklig faktor som inte går att ersätta med manualer och Artificiell Intelligens, utan behövs som en komponent för att kunna ta snabba beslut under oklara förhållanden. 

Omdömet behöver tränas och läras ut på ett regelbundet sätt under hela yrkeslivet. Vi pratar därför om hur administration och styrsystem som NPM (New Public Management) kan ge för lite tid till just utvecklandet av mänskligt omdöme. 

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du lättast till [email protected]  eller genom hjarnpodden.se 

Kristina Bähr Hemsida

Alla publicerade avsnitt finns på hjarnpodden.se