<

#144 Känslofällan - Siri Helle Psykolog

Siri Helle beskriver i sin nya bok Känslofällan hur vi kan bli överväldigade av våra känslor och börja anpassa oss till känslor. Ibland leder det till att vi undviker att göra det vi egentligen vill göra för att rädsla eller osäkerhet tar över. I avsnittet pratar vi om hur vi kan ändra våra beteenden för att påverka känslor och tankar, d v s Siri utgår från kognitiv beteendeterapi för att lära sig att göra det vi vill.  Vi pratar om att hantera rädsla, stress och öka glädje bland annat. 

Siri Helle är kliniskt verksam psykolog och författare och har stort intresse att utbilda kring psykologi. 

Vill du ha kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du lättast till [email protected] eller tar kontakt via hemsidan https://kristinabahr.se