<

#149 Arbeta smart - Alexander Löfgren PhD

Alexander Löfgren har forskat och doktorerat på KTH. Han arbetade tidigt med agila arbetsformer och är nu aktuell med boken Smart samarbete - mot meningsskapande mikrosystem. 

I avsnittet pratar vi om hur grupper och team kan skapa goda vanor för att ta tillvara alla erfarenheter och kompetens i ett team för att öka den kollektiva intelligensen. Vi pratar också en del om vuxenutveckling och att komplexa arbetsuppgifter behöver alla för att lyckas ta sig vidare med lösningarna. 

Alexander Löfgren finns här på LinkedIn. https://www.linkedin.com/in/alexanderlofgren/

 

Vill du ha kontakt med Kristina mejlar du till [email protected] eller tar kontakt via hemsidan https://kristinabahr.se