<

Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)

Kursen är utvecklad i Australien och har sedan kvalitetsgranskats och anpassats via Karolinska Institutet, NASP. Mer om MHFA finns på KI:s sida. https://ki.se/nasp/mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa

Syftet är att sprida kunskap kring psykiska sjukdomar, sprida korrekt information och minska stigmatisering kring psykiska sjukdomar. I kursen lär du dig en handlingsplan i hur du kan prata med människor med psykisk ohälsa och identifiera behov av vidare stöd. Kursen omfattar bl.a depression, ångest, ätstörningar, självmordsnära händelser och psykos. Första Hjälpen till Psykisk hälsa för unga (MHFA - Ungdom) är en kurs som riktar sig till vuxna som i sin vardag möter unga i åldern 12-20 år. Exempelvis skolpersonal, lärare, socialtjänst, föräldrar och vårdnadshavare. Efter kursen brukar de flesta känna sig mycket tryggare med vad de ska göra och hur man kan bemöta andra människor med psykisk ohälsa. 

Kurs för vuxna omfattar 12 timmar och kurs som handlar om MHFA för unga omfattar 14 timmar. 

 

Första hjälpen till psykisk hälsa för unga


Kursen går igenom ungdomars utveckling och sårbarhet, psykiska tillstånd, vanliga psykiska sjukdomar och deras akuta handläggning. Kursen är inriktad på att du som Första Hjälpare efter kursen ska våga fråga en ung människa kring deras mående, kunna ge adekvat stöd och support tills annan hjälp finns och hänvisa till det hjälp och stöd som finns vid psykisk ohälsa och sjukdom.