Hjärnpodden - Kristina Bähr

Hjärnpodden - Kristina Bähr

Hosted av: Exist.se - Kristina Bähr

Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa. Här hittar du korta podcast-avsnitt...

Avsnitt

#124 Välmående - Utmana tankefällor - Petri Partanen

Säsong #5

Det här är det tredje avsnittet i Hjärnpoddens "Välmående-serie" som produceras sommaren 2020 för att ge bakgrund till välmående och de sätt vi kan träna på att må bättre - trots motgångar, oro och svårigheter. Gäst i...
Visa avsnitt

#123 Välmående - Tacksamhet och förundran - Petri Partanen

Säsong #5

Det här är det andra avsnittet i Hjärnpoddens "Välmående-serie" som produceras sommaren 2020 för att ge bakgrund till välmående och de sätt vi kan träna på att må bättre - trots motgångar, oro och svårigheter. Gäst i...
Visa avsnitt

# Välmående; Verktyg 1 - Medveten närvaro och riktad uppmärksamhet

Säsong #5

Det här är ett kortare avsnitt som bara innehåller det du kan träna på när det gäller medveten närvaro och att rikta uppmärksamheten. Det är första delen i att träna på att tänka kring sitt eget tänkande och bli mer...
Visa avsnitt

#122 Välmående - Att tänka kring sitt tänkande - Petri Partanen

Säsong #5

Det här är första avsnittet i Hjärnpoddens "Välmående-serie" som produceras sommaren 2020 för att ge bakgrund till välmående och de sätt vi kan träna på att må bättre – trots motgångar, oro och svårigheter. Gäst i...
Visa avsnitt

#121 Pandemi, ovisshet och välmående.

Säsong #5

Det här avsnittet gästas av Katarina Graffman och Mikael Kurkiala. Samtalet handlar om att vara människa i vår samtid och hur vi påverkas av konsumtion och ovissheten i pandemins spår. Vad händer när vi lever i en...
Visa avsnitt

#120 Skolkuratorsrollen - Hilda Johnsson

Säsong #5

Hilda Johnsson har arbetat som skolkurator och under den tiden utvecklat ett arbetssätt som kopplar den psykosociala insatsen till läroplanens kapitel 1 och 2 och arbetar närmare eleverna. I skolan är målet att arbeta...
Visa avsnitt

#119 Själens biologi - Henrik Brändén

Säsong #5

Henrik Brändén har skrivit en bok som heter "Själens biologi och vår fria vilja" som kom ut april 2020. I den boken har han följt sin nyfikenhet på vad som händer när vi tänker, minns, är ledsna eller arga och sökt...
Visa avsnitt

#118 Utmanande samtal - Jakob Carlander

Säsong #5

När en chef behöver ha svåra samtal med sina medarbetare kan det ofta innebära att chefen själv blir utsatt. Detta har Jakob Carlander mött många gånger i sitt arbete med chefer i människonära yrken och till sist blev...
Visa avsnitt

#117 Adhd hos flickor och kvinnor - Lotta Borg Skoglund

Säsong #5

I det här avsnittet tar vi upp Adhd och ADD hos flickor och kvinnor. Adhd hos flickor har en hel del aspekter som skiljer sig från pojkars och mäns Adhd. Dels handlar det om hur det visar sig och hur kvinnors hormoner...
Visa avsnitt

#116 - Depersonalisationsyndrom - när overkligheten blir verklig

Säsong #5

Depersonalisationssyndrom är ett relativt okänt syndrom, som drabbar unga människor i övre tonåren och runt 20- års ålder. I symptombilden förekommer en känsla av att inte riktigt känna sig som en del av den "verkliga...
Visa avsnitt

#115 Planera med eleverna - Nytorpsmodellen - Anna Borg

Säsong #5

Anna Borg är specialpedagog, som har arbetat i Salems Kommun, Nytorpsskolan och på centrala elevhälsan i kommunen. Tillsammans med skolpsykolog Gunilla Carlsson- Kendall har de skrivit en bok som heter "Utanförskap i...
Visa avsnitt

#114 Tydliggörande pedagogik i skolan - Ann LIndgren

Säsong #5

Tydliggörande pedagogik fungerar för att göra det tydligare vad som krävs av dem i skolan. Det är särskilt bra för elever med exempelvis autism eller ADHD i skolan men även vid alla tillfällen där det pågår något i...
Visa avsnitt