9 900,00 SEK

Varje år

Din betalningsinformation lagras på en säker server för framtida köp

Resilient ledare

Årsabonnemang för individuell chefsutveckling för resilient ledarskap

Medlemsprogrammet Resilient ledare,  lanseras våren 2024 kommer erbjuda webbinarier i frågor som ofta kan vara svåra att komma vidare med;

Detta program är skapat för att ta upp återkommande frågor i ledarskap, och ge verktyg att komma vidare i vardagsarbetet som chef. Exempel på ämnen som kommer att beröras:

 • Grunderna i resiliensträning
 • Förutsättningar för resiliens på jobbet
 • Hur du som ledare kan bidra till att öka medarbetares resiliens
 • Självomsorg
 • Självmedvetenhet
 • Nyttan av att träna positiva emotioner
 • Tacksamhet
 • Karaktärsstyrkor
 • Flexibelt tänkande
 • Automatiska tankar och tankefällor
 • Hantera motgångar
 • Tidsplanering
 • Låg motivation
 • Svåra samtal
 • Att hantera relationer på jobbet
 • Vuxenutveckling enligt Kegan och Axelrod
 • Handledningsmodeller vid konflikter

Det ska vara roligt att vara chef!

Detta ingår:

 • utbildning och verktyg för att underlätta din vardag som chef
 • Q & A för att svara på dina ledarfrågor
 • Gruppdiskussion och energipåfyllning
 • Rabatt på individuell chefshandledning vid behov