995,00 SEK

Ett konto finns redan med denna e-postadress. Är det här du?

Logga in

Psykisk hälsa och välbefinnande i skolan - Föreläsning

Den här föreläsningen handlar om hur skolan kan påverka psykisk hälsa för unga genom att skapa goda förutsättningar för lärande. Föreläsningen tar upp det dubbla sambandet mellan hälsa och lärande och de förutsättningar hjärnans mognad har för de exekutiva funktionerna. Föreläsningen ger kunskap om de viktigaste exekutiva funktionerna och ökar förståelse i hur vuxna kan behöva stödja unga i deras arbete i skolan med yttre struktur och emotionellt stöd.


Du får även en introduktion till begreppet resiliens (återhämtningsförmåga vid motgångar) och enkla övningar och förhållningssätt för att träna resiliens.

Vad du får: 

  • Insikt om hur skolan kan arbeta främjande för psykisk hälsa genom att stärka ungas resiliens och välbefinnande
  • Kunskap kring hjärnans exekutiva funktioner, stöttande funktioner
  • Introduktion till begreppet resiliens
  • Smakprov på övningar att använda med elever i klassrummet. 

Denna föreläsning grundar sig på böckerna Psykisk hälsa i skolan (2020) och Resliens i skolan (2022). 

PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING

Föreläsningen är för individuellt påseende och får inte delas med andra eller visas i grupp. 

Vill du hellre ha en faktura? 

Skicka ett mail och vilka personer som ska ha inlogg till kursen med mailadresser och skriv fakturaadress, så skickar jag inlogg med lösenord och faktura.