6375 SEK inkl moms

Ett konto finns redan med denna e-postadress. Är det här du?

Logga in

Birkman-profil

Birkman-profilen ger dig återkoppling på dina drivkrafter och var du hämtar motivation i ditt arbete. Birkman ger även ett samtalsunderlag om hur du ser på världen och vad du förväntar dig av ditt arbete och arbetsgivare, d.v.s. behov från omgivningen för att fungera optimalt. 

Här finns en film om Birkmanprofilen på Youtube.

Birkmanprofilering kan även användas för en arbetsgrupp, där man kan lägga samman deltagarnas drivkrafter, vanliga beteenden och behov i arbetsmiljön för att få en bild av hur ett team kan stötta varandra med olika förmågor. 

Vad du får:

  • Insikt kring intressen, motivationsfaktorer och behov
  • Bättre självkännedom och verktyg för emotionell reglering
  • Vad du förväntar dig av omgivningen på jobbet
  • Samtalsunderlag för att skapa konversationer kring arbetet

Kristina Bähr är certifierad för återkoppling på Birkmanprofilering. I priset ingår profil och 2 x 1,5 timmes återkoppling inklusive coaching.