80 000,00 SEK

Företagsabonnemang 20 timmar

Detta abonnemang är skapat för större företag, som behöver chefsstöd och chefshandledning för chefer i organisationen.

Chefshandledning är värdefullt för enskilda chefer att ha en extern samtalspartner, som kan öka trygghet i svåra samtal – exempelvis vid alkoholberoende, bristande arbetsinsatser eller konfliktsituationer. Som chef och ledare är det hjälpsamt att få syn på sina styrkor inför dessa samtal och situationer och använda dem klokt i mötet med sina medarbetare. 

Kristina Bähr har arbetat som chefscoach och handledare med en MBA från Edinburgh Business School. Kristina har arbetat med chefsstöd sedan 2010 och tidigare arbetat med fackliga frågor, främst förhandling och personärenden. 

Kristina har lång erfarenhet kring svåra samtal, korrigerande samtal och chefsstöd. 

Detta ingår:

  • 20 timmar professionell chefshandledning on-demand digitalt.
  • Tillgängliga tider när en situation uppstår där en chef behöver snabbt stöd.
  • Bokning sker på egen direktlänk för företaget i digital almanacka. 
  • 20 % rabatterat pris vid köp av företagsabonnemang, jämfört med enstaka chefshandledning.
  • Modernt chefsstöd till era chefer för resilient (hållbart) ledarskap.

För beställning - kontakta Kristina Bähr direkt på mail. 

Faktureras med 30 dagars faktureringstid i förskott. 

Exempelkunder: Karolinska Institutet, Svenska kyrkan, SSAB, Folktandvården, bank- och finans. Kristina är även rådgivare hos Wisory.